Viktigt med utbildningar för ditt yrke!

Jobbar du med det som benömns heta arbeten? Det innebär att du jobbar med saker som alstrar värme eller gnistor, som svetsare till exempel. Heta arbeten krävs mycket av den som gör det och det är även så att man måste ha ett certifikat för att få göra det. Även de som jobber som brandvakt eller som tillståndsansvarig måse ha ett certifikat inom heta arbeten. Du kan gå en kurs i heta arbeten Halland, för att få detta certifikat. Certifikatet gäller 5 år i taget, sedan ska det tas ett nytt. Du som jobbbar med värme och gnistor måste ha bra kunskaper när det kommer till vad man får göra och inte göra så att inga onödiga olyckor uppstår. 

Brandskyddsutbildning

En annan sak som har med värme och eld att göra, det är brandskydd. Det är därmed även det en bra kurs att gå! Det finns en brandskyddsutbildning Halland att gå, om du vill, på samma plats som kursen för heta atbeten. På denna kurs om brandskydd, får du lära dig vad du ska göra om det börjar brinna, vad som kan hända under en brand, allt om brandskydd, hur det fungerar med utrymning, hur människor beter sig när det brinner samt att du även lär dg om olika brandsläckare. Ta en brandskyddsutbildning Halland om du jobbar i en verksamhet där det ffinns risker att det kan brinna På denna utbildning får du lära sig allt du behöver veta och det från riktiga brandmän.

 

22 Dec 2017