Var förberedd för strömavbrott

Ett långt strömavbrott lamslår samhället. Butikernas, bankernas och bensinstationernas verksamhet blir störd och det uppstår trafikstockningar. Om avbrottet är långt kan det få långtgående följder. Ett omfattande elavbrott kan få allvarliga följder som på förhand är svåra att förutspå. Redan under 48 timmar skulle strömavbrottet lamslå vardagslivet och göra livet besvärligt när det gäller vatten, näring och värme.

Långa strömavbrott beror oftast på dåligt väder, till exempel stormar, rikligt snöfall, underkylt regn eller att blixten slår ned. Hemberedskap innebär att man gör förberedelser för att i en krissituation kunna klara sig själv en tid. Ofta innebär det att man utan samhällets stöd ska kunna täcka sitt eget och familjens basbehov under 72 timmar, alltså tre dygn. Det är bra att ha hemma en del saker, ett visst förråd, så du klarar dig själv. I detta förråd är det bra att ha livsmedel, hygienartiklar och andra förnödenheter.

Var redo för allt

De här sakerna är bra att hemma för krissituationer:

- En ficklampa och en laddningsbar lykta
- Ljus, värmeljus och tändstickor
- Batteridriven radio
- Batterier för ficklampa och radio
- Reservproppar
- En laddare med vilken du kan ladda din mobiltelefon utan elektricitet
- Ved, om du har en öppen spis eller vedeldad ugn
- En liten summa i kontanter
- Ett matförråd av konservburkar och torrfoder
- Febernedsättande - och värkmedicin, plåster, idealbindor, våtservetter och desinfektionsgel

Det kan även vara smart att ha ett elverk eller en inverter, läs mer om det på www.inverterbutiken.se. Fördelen med sådana är att du kan få el, via ett bilbatteri.

22 Feb 2022