Vad gör en rekryterare?

Ett yrke som finns, det är att jobba som rekryterare. Det kan då vara att man hjälper företag eller myndigheter att hitta lämpliga kandidater med rätt kompetens när rekryterings- eller bemanningsbehov uppstår. Ofta så jobbar man då via en rekryteringsfirma, läs mer här om en sådan.

För att jobba som detta så gäller det att man som person är flexibel och anpassningsbar för att möta uppdragsgivarens behov, oavsett om det är en extern kund eller en intern chef som behöver rekrytera.

Ett bra yrke

Som rekryterare är man med ett företag längs hela processen. Från att ta fram annons, kravprofil till att kalla till intervjuer och att anställa personal. Uppdrag kan se helt olika ut, vara inom olika branscher och ha helt olika kravprofiler. Det är ett yrke där det hela tiden händer saker och du har möjlighet att träffa en mängd olila människor. Det är ett yrke som är utmanande, utvecklande och ansvarsfullt. Så det är ett jobb som kan ta dig så långt som du önskar.

För att bli rekryterare så kan du plugga olika saker. Ett sätt är att utbilda dig till personalvetare. Utbildningen brukar kallas personalvetarprogrammet. En annan väg att gå är att själv kombinera ämnen som pedagogik, psykologi eller sociologi med arbetsrätt, företagsekonomi och personaladministration till en examen.

Att även plugga vidare i en master är inte fel, för det ökar chanserna till ett bättre betalt jobb. Ju mer utbildning du har, desto bättre helt enkelt.

27 Jan 2021